You are here

Share page with AddThis

Insegar 25 WG

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Vodorastvorljive granule (WG)

Insegar 25 WG - Insekticid za suzbijanje jabukinog smotavca i minera okruglih mina u zasadu jabuke

Jabuka

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A8995B