You are here

Share page with AddThis

Celest Top 312.5 FS

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Formulacija: 
Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)

Celest Top 312.5 FS - Sistemični insekticid i fungicid za tretiranje semena pšenice i ječma, u cilju suzbijanja lisnih vaši, glavnice, gari, propadanja klijanaca i truleži korena

CELEST Top 312,5 FS (Difenokonazol+Fludioksonil +Tiametoksam) je sistemični insekticid i fungicid, koji se primenjuje za suzbijanje lisnih vaši, vektora virusa, u ranom periodu vegetacije, kao i glavnice (Tiletia spp.), gari 

(Ustilago spp.), propadanja klijanaca i truleži korena (Fusarium spp., Helmithosporium sativum), tretiranjem semena pšenice i ječma, u količini od 1,3 do 1,5 l/t semena, uz utrošak vode u količini 10-20 l/t semena. Posebna osobina je ispoljavanje takozvanog  Vigortm efekta koji se ispoljava u vidu pozitivnog delovanja na usev u početnim fazama razvoja. Omogućava ravnomernije klijanje, nicanje, ukorenjavanje, a u kasnijim fazama i ravnomernije cvetanje, bujnost, itd. Uopšteno, pruža biljkama bolju kondiciju pa su otpornije na stresne uslove.

Usev

Doza

Vreme primene

Napomena

Pšenica i ječam

u količini od 1,3 do 1,5 l/t semena, uz utrošak vode u količini 10-20 l/t semena

Pri doradi semena u zatvorenim uređajima za nanošenje fungicida/insekticida na seme

1 tretman, u toku dorade semena

NAPOMENE

  • Celest Top 312,5 FS se može na istom semenu primeniti samo jednom.
  • Tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje, niti koristiti za ishranu ljudi i domaćih životinja.
  • U usevu pšenice i ječma, ako je za setvu korišćeno seme tretirano preparatom Celest Top 312,5 FS, ne koristiti insekticide iz grupe neonikotinoida u folijarnoj primeni.
  • Ukoliko se tretirano seme ostavlja za setvu u narednoj sezoni, treba pre setve proveriti njegovu klijavost.

MOGUĆNOST MEŠANjA
Obzirom na kompleksan sastav preparata, mešanje nije potrebno.

KARENCA
Obezbeđena vremenom primene preparata.

PREDNOSTI

celesttop-tretirano-seme-psenice-syngenta

  • Efikasna zaštita od insekata i prouzrokovača bolesti pšenice i ječma
  • Ispoljavanje Vigortm efekta,
  • Gotova kombinacija,
  • Ekonomski veoma povoljan odnos cene i efikasnosti.

Seedcare tretman semena Syngenta

Ječam

pšenica

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A9997B