You are here

Share page with AddThis

Actellic 50 EC

Insekticid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Formulacija: 
Koncentrat za emulziju (EC)

Actellic 50 EC - Insekticid za suzbijanje štetnih insekata u skladištima žitarica
silos-psenica-actellic-syngenta

PRIMENA

Actellic 50 EC je insekticid i akaricid, kontaktnog, inhalacionog i digestivnog delovanja koji se koristi u skladištima, za suzbijanje žižaka (Sytophilus spp.), malih brašnara (Tribolium spp), surinamskog brašnara (Oryzaephilus surinamensis), trogoderme (Trogoderma grana­rium), plamenca (Ephestia kuhniella, Plodia interpunctella) i žitnog moljca (Sitotroga cerealella), tretiranjem:
a) praznih skladišta u količini 0,75-1,5 ml/m2, uz dodatak 25-150 ml vode na 1 m2.
b) praznih vreća, u količini 0,5 ml/m2, uz dodatak 50 ml vode na 1 m2.
c) zrna pšenice i kukuruza u silosima i podnim skladištima u količini od 8 ml/t, uz dodatak 0,5-1 l vode, uz uslov da sloj pšenice i kukuruza u podnim skladištima nije deblji od 0,5-1 m.

Napomene:
• prilikom primene preparata sprovesti odgovarajuće mere zaštite na radu.
• koristiti za tretiranje zrna žita i kukuruza samo u silosima koji su snadeveni dozatorima za jednako nanošenje preparata na zrno.
• preparat se ne sme primenjivati u skladištima brašnaste robe i uljarica.
• pri tretiranju praznih skladišta roba se može unositi dva dana nakon tretiranja.

Actellic 50 EC se može primeniti, u toku godine, samo jednom u skladištima.