You are here

Share page with AddThis

Milagro

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Koncentrovana suspenzija (SC)

Selektivan herbicid širokog spektra delovanja na uskolisne i neke širokolisne korove u usevu merkantilnog i silažnog kukuruza

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A19836A