You are here

Share page with AddThis

Dual Gold 960 EC

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Koncentrovana emulzija (EC)

Dual Gold 960 EC - Selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza, sirka, suncokreta, soje i šećerne repe.
Syngenta
 

Dual Gold 960 EC je visoko selektivni zemljišni herbicid, namenjen suzbijanju jednogodišnjih travnih korova posle setve,

a pre nicanja ili nakon nicanja do trećeg lista kukuruza. Preporuka za primenu u kukuruzu je 1,4-1,6 l/ha.

Aktivna materija s-metolahlor ulazi u biljku preko zemljišta tokom ili ubrzo nakon nicanja. S-metolahlor ostaje aktivan u površinskom sloju zemljišta duže vreme, i suzbija i naknadno ponikle korove. Kao i kod svih drugih zemljišnih herbicida koji se usvajaju korenom, za aktiviranje je potrebna zemljišna vlaga.

Odlikuje se izuzetnom selektivnošću bez obzira na uslove u kojima se primenjuje.

Dual Gold 960 EC suzbija jednogodišnje travne korove kao što su: koštan (Echinochloa crus-gali), svračica (Digitaria sanguinalis), muharika (Setaria spp.), divlje proso (Panicum spp.) i divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), kao i neke jednogodišnje širokolisne korove.

Manje količine preparata primenjuju se na lakim zemljištima sa nižim sadržajem humusa a veće na težim i humoznijim zemljištima.

Zbog proširenja spektra na širokolisne korove, Dual Gold 960 EC se može mešati sa drugim herbicidima kao što su preparati na bazi terbutilazina, linurona ili mezotriona.
Registracija:

Usev Količina primene Spektar delovanja Vreme primene  Karenca Komentar
Kukuruz 1.4-1.5 l/ha Suzbijanje korova Pre-em 70 Karenca samo za silazni kukuruz, sa ostalo je OVP.
Soja 1.4-1.5 l/ha Suzbijanje korova Pre-em OVP  
Šećerna repa 1.4-1.5 l/ha Suzbijanje korova Pre-em OVP  
Suncokret 1.0-1,2 l/ha Suzbijanje korova Pre-em OVP  
Sirak 1.5 l/ha Suzbijanje korova Pre-em OVP Seme sirka mora pre toga biti tretirano protektantom Concep III 960 EC