You are here

Share page with AddThis

Maxim XL 035 FS

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)

Maxim XL 035 FS - Fungicid za tretiranje semena kukuruza u cillju suzbijanja truleži klipa i stabla na semenu i mladim biljkama.

Kukuruz

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A9638A