You are here

Share page with AddThis

Artea 330 EC

Fungicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Koncentrat za emulziju (EC)

Artea 330 EC - Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista i klasa, pepelnice, rđe i fuzariozne paleži klasa pšenice.

Brzina i pouzdanost pre svega

   Syngenta-fungicidi-psenica

Primena
Artea® 330 EC (Propikonazol + Ciprokonazol) je sistemični fungicid, s preventivnim i kurativnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (Mycosphaerela graminicola), septoriozne pegavosti klasa (Septoria nodorum), pepelnice (Erysiphe graminis), lisne rđe (Puccinia recondita), i fuzarioze klasa (Fusarium spp). pšenice. Obe aktivne materije ovog preparata pripadaju grupi triazola i odlikuju se odličnim sistemičnim kretanjem kroz biljku. Imaju i preventivno kao i kurativno dejstvo pa se može upotrebljavati i u uslovima kada je infekcija već nastupila.
Priprema sredstva
Napuniti rezervoar prskalice čistom vodom (do jedne trećine) i otpočeti s mešanjem. Polako dodavati odgovarajuću količinu preparata, prethodno rastvorenu u manjoj količini vode, i nastaviti s mešanjem uz dodavanje preostale količine vode. Nastaviti s mešanjem i pri primeni.
Fitotoksičnost
Artea® 330 EC nije fitotoksična ukoliko se primeni u naznačeno vreme i preporučenoj količini primene.
Mogućnost mešanja
Artea® 330 EC se može mešati s drugim fungicidima i insekticidima za primenu u strnim žitima.
Karenca
42 dana za pšenicu.

pšenica

Obeležavenje & Pakovanje (CLP)

  • A10606E