You are here

Share page with AddThis

Camix 560 SE

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Suspo-emulzija (SE)

Čista njiva od početka do kraja

Camix herbicid u kukuruzu

Najbolje rešenje za rano, efikasno i dugotrajno suzbijanje korova! CAMIX® 560 SE je herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih i uskolisnih korova u usevu kukuruza. 

CAMIX® 560 SE je herbicid koji u sebi sadrži mezotrion i s-metolahlor, dve aktivne materije koje su izuzetno selektivne za kukuruz, pa se može primeniti od momenta setve kukuruza pa sve do 3 lista. Jedino treba obratiti pažnju na uzrast korova – za najbolje rezultate širokolisni korovi treba da su 2-4 lista razvoja i uskolisni 2 lista.
Različiti mehanizmi i spektar delovanja na korove, uz “sinergizam”, odnosno međusobno dopunjavanje ove dve aktivne materije, pružaju izuzetnu zaštitu kukuruzu od samog starta od ključnih korovskih biljaka.

camix-herbicid-slike-korova-delovanje

Fleksibilnost i selektivnost koju poseduje CAMIX® 560 SE Vam omogućava da možete da tretirate onda kada su uslovi za to najbolji, odnosno da bez rizika po usev ukoliko je suvo ili prevlaženo odložite ili pomerite momenat tretiranja i dobijete najbolje delovanje na korove.
Prednost preparata CAMIX® 560 SE u odnosu na druge preparate iste namene je da u sebi sadrži aktivnu materiju mezotrion koja ima odlično delovanje preko lista na korove koji su već nikli – suzbija ih brzo i efikasno!

camix-herbicid-slike-brzo-delovanje

Ono što takođe ističe CAMIX® 560 SE u odnosu na druge preparate je to da obe aktivne materije, i s-metolahlor i mezotrion imaju izuzetno dugo rezidualno – produženo delovanje preko zemljišta čime se njiva dugo može održati čista bez konkurentskih korovskih biljaka.
camix-herbicid-kukuruz-delovanje
Preparat CAMIX® 560 SEse izuzetno dobro vezuje za čestice zemlje, dugo drži zaštitni “film” na površini i nema opasnosti od ispiranja Ili stvaranja “oaza” u nekim delovima njive koje mogu da deluju negativno na usev.

camix-herbicid-vreme-primene

Registracija:

Usev Količina primene Vreme primene  Spektar delovanja
Kukuruz 2-2,5-2,8l/ha BBCH 00-13 2.0-2.8 l/ha u pre-em, 2.0-2.5 do faze 3 lista kukuruza