You are here

Share page with AddThis
axial-50-ec

Axial 050 EC

Herbicid

Sredstvo za zaštitu bilja

Aktivna materija: 
Način delovanja: 
Koncentrovana emulzija (EC)

Suzbijanje travnih korova u strnim žitima

axial-psenica-tretiranje

AXIAL® 50 EC najbolje rešenje za suzbijanje travnih korova u strnim žitima.

U prolećnom periodu potrebno je voditi računa o različitim vrstama širokolisnih korova koji su već u razvoju, ali ne smemo zaboraviti ni na uskolisne korove koji u pojedinim godinama mogu prouzrokovati velike probleme u žetvi pšenice i ječma. Štete se ispoljavaju u kasnijim fazama razvoja pšenice kada divlji ovas nadrasta gajeni usev, zasenjuje gornje lišće i samim tim otežava nalivanje zrna.

Pojava divljeg ovsa u usevima pšenice, poslednjih godina zadaje velike probleme ratarima u centralnoj Srbiji, Mačvi, okolini Mladenovca i Obrenovca. AXIAL® 50 EC kompanije Syngenta efikasno suzbija divlji ovas što rezultira uvećanjem prinosa i profitabilnosti.

AXIAL® 50 EC je herbicid  za suzbijanje širokog spektra uskolisnih korova u ozimoj pšenici i ječmu.
Osigurava potpunu i dugotrajnu zaštitu od divljeg ovsa (Avena fatua), ali i od drugih ekonomski najznačajnijih uskolisnih korova – muharika (Setaria spp), ljuljeva (Lolium spp.), mišjeg repka (Alopecurus myosuroides), slakoperke (Apera spica-venti).

axial-herbicid-dejstvo-na-korove

Odlikuje se fleksibilnim vremenom primene, od fenofaze 2 lista do pojave lista zastavičara pšenice (BBCH 12-39). AXIAL® 50 EC je najbolje primeniti nakon nicanja uskolisnih korova ili kada su korovi u fazi od trećeg lista do prvog kolenca.

axial-herbicid-optimalno-vreme-primene

 

Preporučena količina primene je 0,6-1,2 l/ha. U slučaju da na parceli imamo jako veliku brojnost divljeg ovsa (Avena fatua), preporuka je da se ide sa većom dozom Axiala ili eventualno da se tretman radi u splitu zbog činjenice da nicanje divljeg ovsa može biti razvučeno u dužem vremenskom periodu.

AXIAL® 50 EC se usvaja u biljno tkivo isključivo preko lista. Kao sistemik se vrlo brzo premešta u koren i nadzemni deo korovskih biljaka. Osetljivi korovi prestaju da rastu u roku od 48 sati, a za dve nedelje u potpunosti odumiru. S obzirom da deluje isključivo preko lista, vlaga u zemljištu ima minimalan uticaj na efikasnost ovog herbicida.

Za proširenje spektra delovanja na širokolisne korove, preporučuje se mešanje AXIAL® 50 EC sa herbicidima na bazi aktivne materije fluroksipir, florasulam ili tribenuron-metil.

Usev Količina primene Vreme primene  Spektar delovanja
Pšenica 0,6 - 1,2 l/ha BBCH12-39 Divlji ovas od faze trećeg lista do faze prvog kolenca (BBCH13-30)
Ječam 0,6 - 1,2 l/ha BBCH12-40 Divlji ovas od faze trećeg lista do faze prvog kolenca (BBCH13-30)