You are here

Share page with AddThis

Hibridi uljane repice

Hibridi uljane repice


Stabilnost i sigurnost

• Hibrid koji je odlično prilagođen našim proizvodnim i agroklimatskim uslovima
• Pogodan je i za ranije setve
• Brzo se aktivira u proleće – brz prolećni porast
• Odličan izbor za dobre njive, dobar i u setvi u redukovanoj (min-till) obradi
• Ima stabilan prinos i na lakšim zemljištima 
• Dobro podnosi i sušne uslove (u odnosu na konkurentske hibride)
• Srednja visina biljaka, čvrsto stablo
• Srednja dužina vegetacije
• Hibrid visokog i stabilnog potencijala prinosa

 

Visok prinos ulja

• Srednje rani/kasni hibrid visokog potencijala prinosa
• Prilagođen našim agroekološkim uslovima proizvodnje
• Dobro prezimljava u našim uslovima proizvodnje, dobra tolerantnost na izmrzavanje,
• Brzo kretanje vegetacije u proleće
• Srednje vreme cvetanja
• Biljke srednje do niže, čvrsto stablo dobe otpornosti na poleganje
• Odlična stabilnost prinosa u različitim uslovima proizvodnje (agrotehnika)
• Odlična stabilnost prinosa u sušnijim uslovima proizvodnje
• Visok sadržaj i prinos ulja
• Visoka apsolutna masa 1000 zrna
• Visoka tolerantnost na pucanje mahuna u žetvi

          
Ulaganje i dobit su njegovi saveznici

• Hibrid visokog potencijala prinosa
• Odlično adaptiran na naše agroklimatske uslove proizvodnje,
• Visok i stabilan prinos u različitim uslovima proizvodnje,
• Odlikuje se brzim početnim porastom,
• Biljke su jake, robusne sa jakim korenovim sistemom,
• Dobra otpornost na poleganje,
• Dobro podnosi stresnije i sušne uslove,
• Visoka tolerantnost na izmrzavanje,
• Hibrid koji se dokazao na Vašim poljima!

Teridox herbicid u uljanoj repici

ScoreToprex - fungicid i regulator rasta